Hány kutyafajta van a világon? | FCI fajtacsoportok

Hány kutyafajta van a világon - FCI fajtacsoportok

A kutyák a világ egyik legnépszerűbb és legváltozatosabb faját alkotják. A legtöbb országában és régiójában megtalálhatók, és az ember leghűségesebb társaként minden éghajlaton velünk vannak, de hány kutyafajta is van a világon!?

Még ha tucatnyi kutyafajtát ismersz is, valószínűleg több száz van, amiről még csak nem is hallottál. Ha az a kérdésünk, hogy vajon hány kutyafajta van a világon, legjobban tesszük, ha azokhoz a szervezetekhez fordulunk, amelyek a kutyafajták nyilvántartásával és rendszerezésével foglalkoznak.

Milyen szervezet határozza meg a kutyafajtákat és tartja őket számon?

Több tucat olyan szövetség és intézmény létezik a világban, amely feladatának tekinti a kutyafajták meghatározását és számontartását.

Ezen csoportok hatásköre általában egy-egy országra korlátozódik. Ismertnek és elismertnek számít például az AKC (Amerikai Kennel Klub), székhelyük az Egyesült Államokban található, de munkájukat világszerte elismerik a szakemberek. Természetesen messze nem ők az egyetlen ilyen testület.

Hasonló csoport például a nagy-britanniai Kennel Club (KC), a belga székhelyű Federation Cynologique International (FCI –  azaz a Nemzetközi Kinológiai Szövetség) és az amerikai Continental Kennel Club (CKC).

Magyarországon az FCI tagszervezete, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete a mérvadó hatóság.

Hány kutyafajta van a világon?

Hány kutyafajta van a világon? Körülbelül 195 és 500 kutyafajta van a világon.

A fenti kutyaszövetségekben az az érdekes, hogy mindegyikük teljesen eltérő protokollt alkalmaz a fajta meghatározására. Emiatt más-más számú kutyafajtát ismernek el.

Ez egy kicsit megnehezíti annak a kérdésnek az eldöntését, hogy hány kutyafajta van a világon, mivel a kutyafajtákat nyilvántartó szabályozó testületek egymás között sem értenek ebben egyet.

Az AKC például csak 195 fajtát ismer el, míg az FCI hivatalosan 360-at. Aztán ott vannak még a kísérleti fajták, amelyeket egyik szervezet sem ismer el. Tehát nincs pontos, nemzetközileg elfogadott szám, így, ha felmerül a kérdés, hogy hány kutyafajta is van a világon, a helyes válasz az lesz, hogy számuk valahol 195 és 500 között van.

Mi kell egy új kutyafajta létrehozásához?

Napjainkra már több száz kutyafajta létezik, de 200 évvel ezelőtt ez még korántsem volt így. Akkoriban nagyon korlátozott számú fajtát tenyésztettek.

A 19. század második felében, főleg a viktoriánus-kori Nagy-Britanniában és kontinentális Európa nyugati országaiban vált népszerűvé a kutyatenyésztés, így a 20. század előestéjén rohamosan nőni kezdett a különálló fajták száma.

Akár mi is elkezdhetnénk keresztezni kedvenc kutyafajtákat, hogy egy új, saját fajtát hozzunk létre. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy az újonnan született kiskutyusok fajtáját valaha is elismerné a világ kutyafajtákat nyilvántartó szervei közül bármelyik is. Egy fajta elismertetése hosszú évek fáradságos munkáját igénybe vevő és nehéz folyamat.

Hogyan ismernek el egy új kutyafajtát?

Mielőtt egy fajta elfogadását az illetékes szövetségek egyáltalán fontolóra veszik, meg kell felelnie bizonyos népszerűségi és populációs követelményeknek. Ha a fajta nem elég népszerű, vagy nincs elég egyed, egyetlen klub sem fogja azt elismerni.

De a populáció és a népszerűség önmagában még nem eredményezi egy fajta hivatalos elismerését. Némi “történelemmel” is rendelkeznie kell.

Az AKC esetében például ez azt jelenti, hogy a fajtának legalább három generáción keresztül léteznie kell (ezzel kell bizonyítani, hogy a kutyusok szaporodásra képesek). Továbbá létezniük kell az adott fajtára jellemző nemzeti kennel kluboknak, amelyeknek legalább 100 tagot kell magukban foglalniuk legalább 20 államban (ezzel a fajta népszerűségét lehet bebizonyítani).

Az AKC -nál, ha a fajtát jóváhagyták, akkor a “kevert” fajtacsoportba kerül. Ez olyan fajták számára van fenntartva, amelyek hivatalosan nem elismertek, de jó úton haladnak afelé.

A teljes elismeréshez a fajtának legalább három évig a “kevert” fajtacsoportban kell versenyeznie a kutyakiállításokon, mielőtt az igazgatótanács felülvizsgálja a fajta nyilvántartásba vételének lehetőségét.

Ez egy fáradságos és időigényes folyamat komoly követelményekkel, emiatt 2010 óta csak 25 új fajtát ismert el hivatalosan az AKC.

Fajtacsoportok

Amint egy szervezet elismeri egy új fajta létezését besorolja őket egy úgynevezett “fajtacsoportba”. Az AKC hét, az FCI tíz ilyen csoportot tart számon.

Az alábbiakban megismerhetjük a Magyarországon is elfogadott (FCI által használt) rendszert:

1. Juhász- és pásztorkutyák (kivéve a svájci pásztorkutyákat)

Juhász- és pásztorkutyák - Border Collie
Border Collie

Ez a csoport meglehetősen magától értetődő. Az ide tartozó fajták a haszonállatok, például szarvasmarhák, juhok, rénszarvasok és lovak terelésére lettek kitenyésztve.

Ezek a kutyafajták nagyon intelligensek és könnyen kiképezhetők. E csoport tagjait még mindig pásztorkodásra használják, bár például a hadsereg és a rendőrség kutyás osztagaiban is ők dolgoznak.

Néhány juhász- és pásztorkutya fajta:

 • Kuvasz
 • Komondor
 • Border collie
 • Puli
 • Welsh corgi

2. Pinscherek, schnauzerek, svájci hegyi- és pásztorkutyák

Pinscherek, schnauzerek, svájci hegyi- és pásztorkutyák - Boxer
Boxer

A csoportnév itt is magától értetődővé teszi, hogy milyen típusú fajták tartoznak ebbe a kategóriába. A pinscherek eredetileg kártevő vadászatra és házőrzésre lettek kitenyésztve, csakúgy, mint a schnauzerek, de napjainkra mindkét fajta képviselői kedvelt háziállattá váltak.

A svájci pásztorkutyák közé tartozó intelligens fajtákat pedig a hegyi terepen végzett terelési feladatokra tenyésztették ki.

A fajtacsoport néhány jól ismert tagja:

 • Dobermann
 • Óriás schnauzer
 • Boxer
 • Német dog
 • Berni pásztorkutya

3. Terrierek

Terrierek- Yorkshire terrier
Yorkshire terrier

A terrierfajtákat azért hozták létre, hogy rágcsálókra és más kistestű kártevőkre vadásszanak. A rövid lábú terrierek arra lettek kitenyésztve, hogy a földbe vájt üregekben is kutathassanak kártevők után, míg a hosszabb lábú terrierfajták kiássák a zsákmányt.

A nagytestű “bully” fajták is ebbe az osztályozásba tartoznak. Eredetileg sokkal veszélyesebb tevékenységekre például bikavadászatra használták őket.

Néhány terrier fajta:

 • Foxterrier
 • Ír terrier
 • Bull terrier
 • Yorkshire terrier
 • Jack Russel terrier

4. Tacskók

Tacskók
Hosszúszőrű standard tacskó

A tacskók rövid lábú hosszú testű kutyusok. Dakszlinak (azaz dachshundnak) is szokták nevezni, ami németül „borzkutyát” jelent.

A kitartó vadászkutyákat ugyanis úgy tenyésztették ki, hogy képesek legyenek a föld alá is követni kisméretű zsákmányukat.

A tacskókat méretük és szőrzetük típusa alapján osztályozzák:

 • A standard, törpe és nyúlász méretű változatok mindegyike előfordulhat rövid, szálkás vagy hosszú szőrrel.

5. Kopók és rokon fajták

Kopók és rokon fajták -Beagle
Beagle

Ebbe a csoportba tartoznak a kopók és a vérebek. A vérebek arra lettek kitenyésztve, hogy a sebzett nagyvadat kövessék, jelezzék gazdájuknak az állat tartózkodási helyét, szükség esetén pedig legyenek képesek megállítani a mozgó vadat.

A kopók feladata, hogy felhajtsák a vadakat, ezt leggyakrabban falkákban teszik.

Néhány kopó és véreb fajta:

 • Erdélyi kopó
 • Harrier
 • Beagle
 • Hannoveri véreb
 • Basset hound

6. Spiccek és ősi típusú kutyák

Spiccek és ősi típusú kutyák - Alaszkai Malamut
Alaszkai malamut

A spiccek a legsokoldalúbb kutyafajták közé tartoznak: vannak köztük szánhúzók, vadászkutyák, és terelésre kitenyésztett pásztorkutyák is.

Néhány spicc fajta:

 • Alaszkai malamut
 • Szamojéd
 • Finn spicc
 • Portugál kopó
 • Siba inu

7. Vizslák

Vizslák - Magyar vizsla
Magyar vizsla

A magyar eredetű vizslák, kiváló orral és idomíthatósággal rendelkeznek. Arra tenyésztették őket, hogy mezőkön, erdőkben vagy ha a szükség úgy hozza akár vízben is elejtsék a zsákmányt.

Bár szelíd, ragaszkodó, érzékeny, és békés állat, házőrző ösztöne is kiváló.

Néhány vizslafajta:

 • Magyar vizsla
 • Német vizsla
 • Münsterlandi vizsla
 • Portugál vizsla
 • Weimari vizsla

8. Retrieverek, hajtókutyák és vízi vadászkutyák

Retrieverek, hajtókutyák és vízi vadászkutyák - Portugál vízikutya.
Portugál vízikutya

Ez a csoport sem igényel hosszasabb magyarázatot. A retrieverek a vadászat során elejtett állatokat (leggyakrabban madarakat) viszik gazdájukhoz, a hajtókutyák pedig falkában együtt dolgozva segítenek felverni a vadakat.

A fajtacsoport néhány képviselője:

 • Labrador retriever
 • Angol cocker spániel
 • Ír vízispániel
 • Golden retriever
 • Portugál vízikutya

9. Társasági kutyák

Társasági kutyák - Francia bulldog
Francia bulldog

A társasági, vagy „játékkutyákat” kifejezetten azzal a céllal tenyésztették, hogy háziállatként az ember legjobb barátai legyenek.

Ezek sokkal kisebb testű fajták, amelyek gyakran nagyszerű lehetőséget adnak a városokban – különösen a kisebb lakásokban, például panelházakban – élő emberek számára, hogy megtapasztalhassák a kutyatartás örömeit.

Néhány társasági fajta:

 • Törpe uszkár
 • Si-cu
 • Csivava
 • Mopsz
 • Francia buldog

10. Agarak

Agarak -Ír farkaskutya ül.
Ír farkaskutya

Az agarakat eredetileg kizárólag vadászatra használták, ahol nyulakat hajtattak velük. Napjainkra bemutatók, kutyashow-k és versenyek kedvelt fajtái.

Néhány agárfajta:

 • Afgán agár
 • Magyar agár
 • Skót szarvasagár
 • Ír farkaskutya
 • Whippet (Kis angol agár)

Összegzés

A fentiek alapján láthatjuk, hogy nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy hány kutyafajta van a világon, hiszen a különböző szabályozó szervezetek sem értenek egyet a hivatalos fajták számát illetően.

Az FCI 360 fajtát ismer el, így feltételezhetjük, hogy legalább ennyi kutyafajta van a világon. Mivel ez a szám nem tartalmazza a keverékfajtákat, de még a népszerű és ismert dizájnerfajtákat sem, csak találgatni tudunk, hogy körülbelül 500 fajta létezik világszerte.

August 25, 2022

További érdekességek

Hírlevél

A hírlevélre való feliratkozással elfogadom az Adatvédelmi szabályzatot.